Seriematige aanpak vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur

In de bouwsector is sprake van toenemende schaarste aan deskundige mensen en middelen. Gegeven de enorme bouwopgaven in Nederland de komende decennia, opeenstapeling van beleidsdoelen en de leeftijdsopbouw in de sector gaat het allemaal nog veel meer knellen. De reguliere werkwijze, waarbij projectmatige aanpak het uitgangspunt is, zal komende jaren naar alle waarschijnlijkheid niet vol houdbaar zijn. Het beeld hierbij is dat een meer seriematige aanpak een goede werkwijze is om de grote Vervangings- en Renovatie-opgave (V&R) te kunnen doen.

Artikelen

Doorlopend houdt De Bouwcampus interviews met opdrachtgevers en marktpartijen uit de gehele bouwketen om lessen uit de praktijk over de seriematige aanpak van V&R projecten op te halen.

Analyse

Er zijn vier hoofdstappen geïdentificeerd die van belangrijk het realiseren van maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen binnen de vervangings- en renovatieopgave.

Aan de slag

Werk mee aan het verder brengen van de seriematige aanpak. Opdrachtgevers en marktpartijen delen in de Open Leeromgeving hun praktijkervaring met seriematig werken.

Deze site is mogelijk gemaakt door De Bouwcampus binnen de opgave Vervanging & Renovatie Infrastructuur. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren. Ben je niet bekend met De Bouwcampus? Bezoek de website.