Artikelen

Doorlopend houdt De Bouwcampus interviews met opdrachtgevers en marktpartijen uit de gehele bouwketen om lessen uit de praktijk over de seriematige aanpak van V&R projecten op te halen. In de onderstaande artikelen zijn alle interviews met lessen te vinden.

Albertkanaal

Over het Albertkanaal in België waren 27 bruggen toe aan vervanging. De Vlaamse Waterweg, de opdrachtgever van het project heeft een wedstrijd uitgezet om een generieke brug te ontwerpen. Het ontwerp van deze brug dient als referentievoorbeeld voor de ander...

Gemeente Almere

In Almere wordt voor 90% met RAW bestek gewerkt. Al is de gemeente van mening dat het ook anders zou kunnen zonder alles uit te werken tot bestek. Er wordt ook met bouwteams gewerkt. De gemeente Almere kijkt vaker dan voorheen naar mogelijkheden om objecten...

KARGO bruggen: Rijkswaterstaat en KWS Infra

In het KARGO (Kunstwerken Amsterdam Rijnkanaal Groot Onderhoud) project zijn 8 bruggen in één keer aanbesteed. Alle bruggen waren toe aan renovatie of vervanging en moesten opgehoogd worden om dubbellaagse containervaart te kunnen garanderen. Binnen Rijkswa...

Portfolio Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat

Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben in 2021 samen met De Bouwcampus verkend hoe een portfolio van beweegbare bruggen van twee opdrachtgevers in één aanbesteding kon worden gevat.

TenneT

TenneT spreekt niet van inkoop, maar van supplychain management. Er worden langjarige contractuele relaties gelegd met partijen die nodig zijn om de projecten te realiseren. Opdrachten worden gegund op basis van past performance. TenneT ervaart een inkoopvo...

Zoetermeer

Het aangaan van een goede samenwerking kost tijd, door voor een langere tijd met één partner samen te werken boek je tijdswinst. De gemeente Zoetermeer en Damsteegt hebben twee contracten voor meerdere jaren. Aan de kant van de gemeente was er beperkte capa...

Deze site is mogelijk gemaakt door De Bouwcampus binnen de opgave Vervanging & Renovatie Infrastructuur. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren. Ben je niet bekend met De Bouwcampus? Bezoek de website.