Achtergrond

De omvang, de opeenstapeling van beleidsdoelen en de schaarste aan mensen en middelen vragen een meer seriematige aanpak van de Vervangings- en Renovatieopgave van Infrastructuur. Om de seriematige aanpak te stimuleren, ontsluit De Bouwcampus concrete strategieën, lessen uit de praktijk en een stappenplan via dit V&R Transitiedashboard.

De V&R opgave

In Nederland ligt voor circa 137.000 kilometer aan wegen, 6.200 kilometer aan vaarwegen, 6.000 kilometer aan spoorlijnen, 2.100 kilometer aan dijken, 1,8 miljoen kilometer aan kabels en leidingen en vele duizenden viaducten en bruggen. Veel van deze infrastructuur nadert het einde van zijn levensduur en wordt steeds intensiever belast. Grootschalige vervanging of renovatie is noodzakelijk om de bereikbaarheid en veiligheid ervan te blijven garanderen. In de Nederlandse bouwsector is daarnaast sprake van toenemende schaarste aan deskundige mensen en middelen en een veelheid aan concurrerende extra bouwopgaven, zoals energietransitie, woningbouw en klimaatadaptatie. De vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur is ook een uitdaging vanwege de toenemende complexiteit door stapeling van maatschappelijke doelstellingen, zoals het beperken van emissies van stikstof en CO2, klimaatadaptatie, circulaire economie, etc. Er is daarom een urgente behoefte aan een aanpak die een hogere productiviteit oplevert en het mogelijk maakt de maatschappelijke doelstellingen zoveel mogelijk te realiseren. Lees hier meer over de vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur op De Bouwcampus.

Seriematige aanpak V&R opgave

Om de grote vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur het hoofd te kunnen bieden, richt De Bouwcampus zich op een meer seriematige aanpak van de opgave. Zoeken naar ‘herhaalbaarheid’ in het proces van de vervanging en renovatie is essentieel. De grote opgaven per project aanpakken zal niet werken. De Bouwcampus is met die reden gaan zoeken naar concrete strategieën en lessen uit de praktijk met betrekking tot een seriematige aanpak. Het V&R Transitie Dashboard brengt deze concrete strategieën en lessen uit de praktijk in beeld.

V&R Transitie Dashboard

De Bouwcampus heeft de strategieën en lessen uit de interviews gebundeld in het V&R Transitie Dashboard. De strategieën en lessen zijn verkregen via diepgaande interviews met portfoliomanagers, projectmanagers, directeuren, contractmanagers, ingenieurs, assetmanagers en andere experts uit de bouwketen. Daarnaast zijn stappen geïdentificeerd die van belang zijn voor de verhoging van de productiviteit en het realiseren van maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen binnen de vervangings- en renovatieopgave. De stappen worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. De stappen met bijbehorende toelichting zijn te vinden onder Analyse. Onder Artikelen zijn de verschillende interviews terug te lezen met de gekozen strategieën en lessen uit de praktijk. 

De Bouwcampus wil een actieve verbindende rol spelen bij het doorlopen van de geschetste stappen in het V&R Transitie Dashboard. Daarom organiseert ze de ‘Open Leeromgeving Seriematige Aanpak’ met het dashboard als houvast. 

Deze site is mogelijk gemaakt door De Bouwcampus binnen de opgave Vervanging & Renovatie Infrastructuur. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren. Ben je niet bekend met De Bouwcampus? Bezoek de website.