Gemeente Almere

 • Aantal objecten
  Eén serie van 27 bruggen
  Eén serie van 7 bruggen
 • Soort objecten
  Fiets- en voetgangersbruggen, maar ook 7 bruggen van staal en beton
 • Opdrachtgever
  Gemeente Almere
  Rolf Pot, contract- en leveranciermanager
  Rachid Lakhloufi, inkoop- en conctractmanager
 • Status
  De serie van 27 bruggen zit nu in de inschrijffase
  De serie van 7 bruggen zit in de uitvoering

In Almere wordt voor 90% met RAW bestek gewerkt. Al is de gemeente van mening dat het ook anders zou kunnen zonder alles uit te werken tot bestek. Er wordt ook met bouwteams gewerkt. De gemeente Almere kijkt vaker dan voorheen naar mogelijkheden om objecten te clusteren. In de wijk Nobelhorst clusteren ze nu 27 kunstwerken, elders worden ook nog 7 bruggen geclusterd. Er worden clusters gevormd als er overeenkomsten tussen de bruggen zitten, zoals vormgeving.

Marktbenadering/de aanbesteding

Er wordt voor 90% met RAW bestek gewerkt. Soms wordt er met bouwteams gewerkt. In de voorbereiding was er al een filosofie over de marktbenadering. Er werd vaak op RAW niveau een ontwerp uitgewerkt tot bestek en de nieuwe bruggen moeten lijken op de bruggen die er al liggen. Maar het zou ook anders kunnen, als ze het nu opnieuw zouden doen zouden ze het niet uitwerken tot bestek. Dan alleen tot functionelere specificatie.

Samenstelling portfolio

De gemeente is nu meer dan voorheen aan het kijken wanneer het gunstig is om objecten te clusteren. In de wijk Nobelhorst clusteren ze nu 27 kunstwerken. Clusteren doen ze daar waar het handig is en waar het kan. Je kan bruggen alleen clusteren als ze wat overeenkomsten hebben. In Nobelhorst zit hem dat in vormgeving; er bestaan binnen deze 27 bruggen 4 types, maar al deze types zijn hetzelfde qua materialisatie. Er zijn wel verschillende maten binnen de bruggen, maar ze geven aan dat het verspilling zou zijn als ze deze bruggen niet zouden clusteren. Er wordt ook gekeken naar de leeftijd van de bruggen en of ze dezelfde problemen vertonen. De geografische ligging speelt hierin minder een rol.

Ook bij vervanging en sloop wordt er gekeken of er in clusters gewerkt kan worden. Hierin wordt er ook gekeken of ze in homogeniteit zijn te clusteren. Indien dat zo is, is het ook interessanter voor de marktpartijen.

Ambitie, visie, doelstellingen

De ambitie is om te clusteren waar er geclusterd kan worden; er moet iets van overeenkomst, uniformiteit zitten in de objecten. Een andere doelstelling die meespeelt is het besparen van marktbezetting van zichzelf. Ze kijken naar de opgave: waar moeten ze bundelen, waar kunnen ze mantelcontracten maken. Hoe kan het contract met zo min mogelijk energie verantwoord op de markt zetten. Je zet de scope af tegen de mogelijkheden van de markt.

Doelen zijn; optimalisatie in de realisatie. En de marktpartijen uitdagen om de series beter, sneller, goedkoper of met minder overlast uit te voeren. En dan het liefste natuurlijk zoveel mogelijk van deze eigenschappen.

Ontwerpkeuzes

Er werd vaak op RAW niveau een ontwerp uitgewerkt tot bestek en moeten de bruggen lijken op de bruggen die er al liggen. Maar het zou ook anders kunnen, als ze het nu opnieuw zouden doen zouden ze het niet uitwerken tot bestek. Dan alleen functionelere specificatie, zodat de aannemer ook meer vrijheid heeft in het ontwerp.

Omgevingsmanagement

Het omgevingsmanagement is grotendeels belegd bij marktpartijen. De toon naar de omgeving toe bepaalt de gemeente nog wel mee, maar de inhoud ligt bij de markt. Er is gedeelde verantwoordelijkheid in deze, maar de markt is dus voornamelijk verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak bij inwoners en bedrijven en het onderhouden van dat draagvlak.

Voorbereiding en realisatie

In een project bij Almere Haven zien ze dat je als je werkt met een bouwteam parallel kan schakelen tussen de ontwerpfase en de realisatiefase. Dat kan tijdswinst opleveren.

Samenwerking, houding en gedrag

Ze zetten zwaar in op de samenwerking, alles valt of staat hierbij. Ze willen graag samen optrekken. Als er iets niet goed gaat wordt er niet gewezen op ‘dit staat in het contract’, maar wordt er gevraagd: wat heb je nodig? Ze willen durven vertrouwen op de marktpartijen, betrokken leiderschap wordt genoemd. Ze doen ook regelmatig een evaluatie over de samenwerking met de marktpartijen om te vragen wat beide partijen eventueel zouden willen veranderen.

Qua samenwerkingsvorm wordt er nu wat vaker gewerkt met bouwteams. De opdrachtgever en aannemer werken dan samen om een definitief ontwerp op te stellen. Ze maken gebruik van bouwteams als er nog geen vaste beelden zijn over de vervanging en de objecten. Door op deze momenten met een bouwteam te werken trek je kennis en de ambitie van de aannemer in je project. Als er snel gestart moet worden met een project en geen tijd hebt voor een schetsontwerp dan wordt er vaak gekozen voor een bouwteam. Echter garandeert een bouwteam niet altijd een snellere doorlooptijd omdat de samenwerking om tot een ontwerp te komen ook stroperig kan verlopen.

Verduurzaming & digitalisering

Kennis is key in een bouwteam. Er wordt meer ruimte gegund aan de ideeën en creativiteit van de aannemer in deze werkvorm. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor duurzaamheid en innovatie.

In ieder contract en document is duurzaamheid opgenomen. Nu loopt er een pilot met de Milieukostenindicator (MKI). Dit zou een tool kunnen zijn om de kwaliteit van contractmanagement een stap te laten maken en om een uniforme tool te hebben (die je wel kan specialiseren) die wat cijfermatige resultaten geeft op het gebied van duurzaamheid. Indien de pilot slaagt is de intentie om de MKI tool straks bij alle aanbestedingen in de GWW van stadsruimte te gaan gebruiken.

Hoe ziet de toekomst eruit voor Almere?

Ze hebben inzicht in de opgave, wat een forse opgave gaat zijn qua duurzaam beheer en vervanging, ook voor kunstwerken. Volume incl. inhaalbudget zal uitkomen tussen de 50-40 miljoen voor nieuwbouw en vervanging (riolering, herstructurering wegen, vervangen bruggen etc.).


Wil je ook geïnterviewd worden of ken je een goed voorbeeld: mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze site is mogelijk gemaakt door De Bouwcampus binnen de opgave Vervanging & Renovatie Infrastructuur. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren. Ben je niet bekend met De Bouwcampus? Bezoek de website.